parki

parki esk emocje sport kultura 10 parków, 17 weekendów, do 25 września

Parki ESK sprawdź wydarzenia

W dziesięciu wrocławskich parkach, skwerach, polanach w weekendy (do 25 września) działają pawilony kultury, czyli plenerowe sceny. Na ich wyposażeniu znajduje się sprzęt nagłośnieniowy, rekreacyjny i sportowy.Każdym z pawilonów opiekują się lokalne organizacje pozarządowe, które zapraszają do współorganizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych, integracyjnych. Osoby odwiedzające te parki mogą zaproponować działania lub włączyć się bezpłatnie w

Parki ESK sprawdź wydarzenia Read More »