Kim jesteśmy?

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław. Nasze działania kierujemy do seniorów, obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, dzieci, młodzieży, rodziców i wszystkich wrocławian.

Projekty, kampanie, wydarzenia WCRS

Nasze projekty integrują mieszkańców Wrocławia w różnym wieku i różnej narodowości (Dni Seniora, Wromigrant, Miesiąc Rodziny, Wolontariat Wrocław), mają także na celu edukację zdrowotną, żywieniową i szeroko pojmowany rozwój społeczny.
Prowadzimy kampanie społeczne uwrażliwiające na innych (Zainteresuj się, Poświętuj Komuś Święta). Organizujemy szereg wydarzeń dla naszych grup odbiorców, wspieramy działania wrocławskich organizacji pozarządowych.

Cel działań WCRS

Naszym celem jest rozwój społeczny wrocławian w różnym wieku.

Jak trafić do WCRS?