Parki ESK sprawdź wydarzenia

W dziesięciu wrocławskich parkach, skwerach, polanach w weekendy (do 25 września) działają pawilony kultury, czyli plenerowe sceny. Na ich wyposażeniu znajduje się sprzęt nagłośnieniowy, rekreacyjny i sportowy.Każdym z pawilonów opiekują się lokalne organizacje pozarządowe, które zapraszają do współorganizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych, integracyjnych. Osoby odwiedzające te parki mogą zaproponować działania lub włączyć się bezpłatnie w przygotowane już wydarzenia.

10 parków ESK Emocje-Sport-Kultura

  • Park Południowy
  • Park Staszica
  • Park Tarnogajski
  • Park Strachociński
  • Polana Karłowicka
  • Park Tołpy
  • Park w Leśnicy
  • Skwer de Veuster na Szczepinie
  • Park Grabiszyński
  • Park Słoneczny na Gaju

Godziny otwarcia pawilonów kultury: czerwiec–sierpień 15.00–20.00, we wrześniu: 15.00–19.00.

Aktualne propozycje są publikowane w piątki i obejmują działania zaplanowane – koordynatorzy są otwarci na pomysły i współorganizację także innych wydarzeń.

Nowy wygląd pawilonów kultury

Od dwóch lat same pawilony kultury są również miejscem artystycznej ekspresji. Dzieje się tak za sprawą artystki dr Anny Bieli, która swoim malarstwem przekształca białe kontenery w dzieła sztuki w ramach projektu MADOA parkART. Każdy z namalowanych na pawilonach obrazów jest inny i nawiązuje tematyką do miejsca lub jego historii. Obecnie prace na pawilonach można oglądać w czterech miejscach: Parku Południowym, Parku Staszica, Polanie Karłowickiej oraz Parku Leśnickim.