IV Targi Edukacji Międzykulturowej

Zapraszamy do udziału w IV Targach Edukacji Międzykulturowej, które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Empatia, otwartość, integracja. Co widać z drugiej strony?”

Konkurs Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

Znasz aktywnego wolontariusza, który z pasją działa na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców?

IV Ogólnopolskie Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej

Czekamy na zgłoszenia prac uczniów, najlepsze zostaną zaprezentowane na wystawie we Wrocławiu w 2018 r.

Co robimy

Animujemy Wyspę Słodową, zachęcamy lokalne społeczności do działań kulturalnych w ramach projektu Parki ESK Emocje-Sport-Kultura, aktywizujemy mieszkańców w ramach programu Miasto w Formie, działamy na rzecz seniorów, wspieramy wrocławskie rodziny oraz obcokrajowców.

Social media

Znajdziesz nas w mediach społecznościowych