Kolorowa Europa

Kolorowa Europa to cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży, które przygotowaliśmy z myślą o 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nieprzypadkowo wybraliśmy najmłodsze pokolenie – to dzieci i młodzież, które urodziły się w Polsce, która już była krajem członkowskim UE. Wspólne świętowanie ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że bycie we wspólnocie europejskiej to radość, zaszczyt, ale i obowiązek.

Młodzież dyskutowała o Europie

Pierwsze wydarzenie „Kolorowej Europy” już za nami. Podczas odbywającego się pod koniec marca 2024 r. Forum Dyskusyjnego Młodzieży Wrocławia zespoły uczniowskie z ośmiu wrocławskich szkół ponadpodstawowych debatowały o Polsce przed i po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Wydarzenia „Kolorowej Europy”

Kolejne wydarzenia będą odbywały się w maju. Są przygotowywane przez uczniów i uczennice adresowane do swoich rówieśników bądź młodszych koleżanek i kolegów.

Do 20 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia zespołów (szkół podstawowych i ponadpodstawowych), które chciałyby wziąć udział w Festiwalu Piosenki Europejskiej. Odbędzie się on 11 maja na pl. Wolności.

Więcej wydarzeń i szczegółów oraz formularze zapisów znajdują się na stronie internetowej zespołu Wrocławska Koncepcja Edukacyjna, który koordynuje wydarzenia „Kolorowej Europy”