Raport WroMigrant za 2023

W ubiegłym roku w naszym punkcie WroMigrant przeprowadzono ponad 3500 konsultacji, zorganizowanych zostało 70 wydarzeń – łącznie przeszło 7500 osób objęto wsparciem informacyjnym. O szczegółach tych działań można przeczytać w „Raporcie statystycznym WroMigrant za rok 2023”.

Publikacja powstała nie tylko na podstawie statystyk prowadzonych działań, ale również wyników ankiet satysfakcji, które – po zakończonych konsultacjach – wypełniali klienci i klientki punktu informacji dla migrantów i uchodźców.

Zebrane w raporcie dane obejmują m.in. liczbę osób korzystających z osobistych i zdalnych konsultacji informacyjnych, narodowość klientów i klientek, język konsultacji, jak również najpopularniejsze tematy szkoleń i spotkań informacyjnych organizowanych przez pracowników punktu i partnerów zewnętrznych.

Od informacji do integracji

W 2023 roku praca zespołu WroMigrant koncentrowała się nie tylko na konsultacjach, ale także na stworzeniu stałego programu działalności. Znalazły się w nim propozycje na rzecz adaptacji i integracji migrantów we Wrocławiu

Zapraszamy do lektury Raportu statystycznego WroMigrant za 2023