Młodzieżowe scenariusze gry o równości

21 marca, kiedy to na całym świecie obchodzony jest międzynarodowy dzień walki z dyskryminacją rasową, zakończyliśmy projekt edukacyjno-społeczny WOLNOŚĆ. Młodzieżowe zespoły, które zgłosiły się do udziału w projekcie przez kilka miesięcy opracowywały scenariusz gry miejskiej, której tematem wiodącym była RÓWNOŚĆ. Jury wyróżniło cztery zgłoszone prace.

Projekt rozpoczął się w grudniu 2023 r. się spotkania młodzieży z Jerzym Owsiakiem – polskim dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, działaczem charytatywnym i społecznym, założycielem i prezesem Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomysłodawcą i organizatorem corocznego Finału WOŚP. Było to spotkanie online, w którym uczestniczyło ponad 900 uczniów z 20 szkół.

Rekordowa liczba zgłoszeń do projektu

Chwilę później rozpoczęły się prace zespołowe młodzieży nad scenariuszami gry miejskiej. Była to rekordowa edycja – pod obrady jury trafiło 26 projektów, w powstanie których zaangażowanych było 127 uczniów i uczennic. W skład komisji oceniającej złożone prace znaleźli się przedstawiciele organizatorów projektu – Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu. 

Wyróżnione zespoły

  • Technikum nr 10 – Wrocławskie ścieżki wolności.  Śladami równości w (nie)dawnych dziejach,
  • XIV Liceum Ogólnokształcącego – Dance Macabre,
  • Zespołu Szkół nr 8 – Z równością przez Wrocław,
  • Autorskiego Liceum Navigo – Wrocław dla wszystkich.

Nagrodą dla zwycięskich zespołów jest udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych w Krzyżowej. W czasie warsztatów młodzież zdecyduje, który scenariusz gry zostanie zrealizowany w czerwcu.

Uroczystości zakończenia tej edycji projektu towarzyszyło spotkanie z Manuelą Pliżgą – mediatorką i trenerką kompetencji międzykulturowych, prowadzącą projekt „Młodzi Trenerzy Różnorodności”