Szkolny pakiet startowy

Każdego roku we wrocławskich szkołach naukę rozpoczynają uczniowie obcojęzyczni. Żeby ułatwić uczniom, a także ich opiekunom start w nowy rok szkolny i nowe środowisko, przygotowaliśmy trzecią edycję „Szkolnego pakietu startowego”. Jest to bezpłatny poradnik (w wersji drukowanej i cyfrowej), w którym znajdują się najważniejsze informacje na temat polskiego systemu edukacji oraz wskazówki, jak odnaleźć się w polskiej szkole.

„Szkolny pakiet startowy” to wyjątkowa publikacja pełna przydatnych i aktualnych informacji zarówno dla rodzica, jak i ucznia, którzy często po przyjeździe z innego kraju nie znają zasad funkcjonowania w polskiej szkole.

Poradnik składa się z dwóch części. Pierwsza zaadresowana jest do rodziców i opiekunów, a druga bezpośrednio do uczniów i uczennic. W środku znajduje się także praktyczny słowniczek przydatnych szkolnych pojęć oraz przykładowe wzory pism do komunikacji rodzica ze szkołą, takie jak zgoda na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach czy usprawiedliwienie nieobecności.

W pakiecie startowym zawarto ważne informacje o ścieżce edukacji w Polsce, organizacji roku szkolnego, czyli egzaminach czy przerwach od nauki. Co więcej, staraliśmy się też przybliżyć kwestie, które być może są oczywiste z polskiej perspektywy, a mogą sprawiać problem osobom nowym w polskim systemie edukacji, np.: czym jest świetlica szkolna, co trzeba przynieść jako strój na wf, czym jest dziennik elektroniczny.

Poradnik powstał we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Broszura jest bezpłatna, przeznaczona dla uczniów zapisanych do wrocławskich szkół i ich opiekunów.

Poradnik w języku polskim i ukraińskim jest dostępny w wersji on-line na stronach
Zespołu Dialogu Międzykulturowego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego : https://wielokultury.wroclaw.pl/szkolny-pakiet-startowy/

Wersja w języku angielskim w przygotowaniu.