Pomoc psychologiczna dla wrocławian – wiosna 2021

Zaktualizowaliśmy informacje o organizacjach, instytucjach, które świadczą na rzecz mieszkańców miasta bezpłatną pomoc psychologiczną.

Pomoc psychologiczna dla wszystkich potrzebujących

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Centrum Zdrowia Psychicznego+
od poniedziałku do piątku
godz. 8.00-20.00
tel. 538 579 554
tel. 71 369 90 60

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS
soboty, niedziele, święta
godz. 8.00-20.00
tel. 71 776 62 08

Punkt interwencji kryzysowej. Fundacja Pozytywka
wtorki, godz. 13.00-16.00
piątki, godz. 17.00-20.00
tel. 71 338 30 03

Pomoc psychologiczna dla seniorów i klientów MOPS

Telefon Nie Bądź Sam (WCRS – Wrocławskie Centrum Seniora)
od poniedziałku do piątku
godz. 9.00-15.00
tel. 888 999 372

Pomoc dla klientów MOPS (osoby starsze, samotne, niepełnosprawne)
tel. 71 78 22 437, 71 78 23 590

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ, Centrum Zdrowia Psychicznego+
od poniedziałku do piątku
godz. 9.00-18.00
tel. 724 220 820
język angielski

poniedziałki, środy, godz. 12.25-20.00
wtorki, czwartki, piątki, godz. 8.00-15.35
tel. 663 222 260
język rosyjski, język ukraiński

Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy domowej

Telefon Zaufania MOPS
24 h/dobę
tel. 512 198 939

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MOPS
od poniedziałku do piątku
godz. 7.30-15.30
tel. 71 78 23 591
zespol.interdyscyplinarny@mops.wroclaw.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia
24 h/dobę
tel. 71 796 40 85
stop.przemocy@mops.wroclaw.pl

Niebieska Linia
24 h/dobę
tel. 800 12 00 02

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
24 h/ dobę
tel. 116 111

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. T. Kościuszki 31/1
tel. 71 798 68 28
www.ppp1.wroc.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Jedności Narodowej 117
tel. 71 798 68 29
www.ppp2.wroc.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
ul. Jemiołowa 59
tel. 71 798 68 30
www.ppp4.wroc.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
ul. Czajkowskiego 28
tel. 71 798 68 31
www.ppp5.wroc.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
ul. Krakowska 102
tel. 71 798 68 32
www.ppp9.wroc.pl

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna
ul. Borowska 101
tel. 71 798 68 84
www.spt.wroc.pl