Znamy Ośmiu Wspaniałych z Wrocławia

Uroczysta gala zwieńczyła 30. edycję Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Uczestnicy konkursu to młodzi wolontariusze, uczniowie wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy angażują się w różne inicjatywy społeczne, działają na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego.

Do tegorocznej wrocławskiej edycji konkursu zgłoszono 832 wolontariuszy z 23 szkół (podstawowych i ponadpodstawowych), w tym:

  • 15 wolontariuszy w kategorii indywidualnej,
  • 20 grup wolontariuszy w kategorii grupowej.

Jury konkursu, na podstawie zgłoszeń oraz rozmów z kandydatami dokonało wyboru:

  • 8 laureatów w kategorii indywidualnej, to tytułowych „Ośmiu Wspaniałych”
  • 10 wyróżnionych grup w kategorii grupowej.

Członkowie Jury podczas rozmów z kandydatami brali pod uwagę m.in. zaangażowanie i kreatywność młodych wolontariuszy, a także umiejętność zaciekawienia wolontariatem osób z najbliższego otoczenia.

Spośród Ośmiu Wspaniałych wskazano też jedną osobę – Marię Sztyglic z Liceum Ogólnokształcącego nr III – która będzie reprezentantką Wrocławia podczas ogólnopolskich eliminacji konkursu.

Oprócz Marii w gronie Ośmiu Wspaniałych znaleźli się: Hanna Chładzińska z LO nr XII, Paweł Grucela z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Matylda Jagodzińska z LO nr VIII, Mariia Kryshtanovska z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, Olga Laskowska z LO nr XVII, Artur Łazarski z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Jędrzej Mastyna z LO nr II.

Laureaci, a także osoby i grupy wyróżnione otrzymały z rąk Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka i Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia Agnieszki Rybczak gratulacje, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

W uroczystej gali oprócz uczniów-wolontariuszy udział wzięli także opiekunowie szkolnych grup wolontariatu, to 24 nauczycielek i nauczycieli, którzy na co dzień zajmują się w swoich szkołach opieką nad wolontariuszami.

Z okazji jubileuszowej 30. edycji konkursu podziękowania otrzymały także osoby, które przez ostatnie lata zaangażowane były w organizację i promocję konkursu Ośmiu Wspaniałych.

Wrocławska edycja konkursu organizowana jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Co o swoich działaniach mówią wolontariusze:

Dzięki temu, że jestem wolontariuszką, coraz częściej doceniam to, co mam – wspaniałych rodziców, zdrowie czy środki do życia. Każde wydarzenie społeczne uczy mnie czegoś ważnego. Staję się inna, bardziej dojrzała i wrażliwa na ludzkie cierpienie.

Maria Sztyglic

Piękne jest to, że wolontariatem zajmują się ludzie, którzy nie liczą na zapłatę, bo wiedzą, że to nie jest najważniejsze. Najcenniejszy jest uśmiech i wdzięczność osób, którym udało się pomóc. Wolontariat to moje drugie życie, w którym mogę być sobą.

Artur Łazarski

Wierzymy, że każdy gest, nawet najdrobniejszy, zmienia świat, czyjś świat.

„Arkowicze” z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Arka”