Zgłoszenia do konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Przed nami XXVIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” przeznaczony dla dzieci i młodzieży, którzy angażują się w działania wolontariackie. Zachęcamy, by nauczyciele i opiekunowie grup wolontariackich, działających w szkołach, domach kultury, organizacjach pozarządowych zgłaszali nastoletnich wolontariuszy. Termin termin zgłoszeń upływa 18 lutego br.

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest adresowany do dzieci i młodzieży, którzy aktywnie działają jako wolontariusze. W tym roku odbędzie się dwudziesta ósma edycja konkursu do udziału w niej zaproszeni są młodzi wolontariusze (10-19 lat) działający w szkolnych grupach wolontariatu lub zaangażowani w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych, Młodzieżowych Domów Kultury, organizacji pozarządowych czy innych instytucji.

Minione edycje konkursu

„Ubiegłoroczna edycja udowodniła nam, że dzieci i młodzież szkolna ma ogromne pokłady kreatywności, wrażliwości na drugiego człowieka i motywacji do tego, aby zmieniać świat, pomimo przeciwności i ograniczonych możliwości, wynikających z pandemii koronawirusa”– mówi Dorota Feliks, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, organizatora konkursu.

We wrocławskich szkołach jest wielu młodych ludzi, którzy angażują się w różne inicjatywy społeczne, działają na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego. Konkurs jest okazją,  by ich aktywność została zauważona i doceniona. Stanowi też formę podziękowania i może stać się inspiracją działań dla całej społeczności uczniowskiej.

Kacper Polak, laureat konkursu i zarazem reprezentant Wrocławia podczas eliminacji ogólnopolskich w roku 2021 o swoim doświadczeniu w wolontariacie mówi tak: „Uważam, że najwspanialsze w wolontariacie jest pomaganie innym i uczucie dobra, które nigdy nie przeminie i nigdy się nie znudzi”.

Zgłoszenia do konkursu

Laureaci konkursu wybierani są w kategorii indywidualnej oraz grupowej, spośród zgłoszeń, jakie wpłyną do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Formularz zgłoszeniowy i niezbędne załączniki wypełnia nauczyciel lub opiekun.

Komplet dokumentów konkursowych należy dostarczyć w terminie do 18 lutego 2022 r.:

  • w formie elektronicznej na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”,
  • w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”,
  • osobiście pod ww. adres (wrzutnia na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od parkingu, od ul. Janickiego w godz. 8:00-16:00).

Wyróżnieni i laureaci zostaną wyłonieni przez Jury na podstawie analizy kart zgłoszeniowych. Ze względu na środki bezpieczeństwa oraz w trosce o wspólne zdrowie decyzja o przebiegu kolejnych etapów konkursu będzie podjęta z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl. Szczegółowych informacji o konkursie udziela zespół ds. wolontariatu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego pod numerem telefonu 71 77 24 991.