Wrocław wspiera Seniorów

W związku z pandemią i koniecznością pozostania w domu, zachęcamy Seniorów do korzystania w pierwszej kolejności z pomocy swojej rodziny, grupy sąsiedzkiej, organizacji pozarządowej, działającej lokalnie. Jest to najszybsza forma wsparcia.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszyscy Seniorzy oraz potrzebujący mogą skorzystać z takiej pomocy. Dlatego wrocławskie instytucje i organizacje pomocowe przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Centrów Aktywności Lokalnej, organizacji pozarządowych i osiedlowych, stworzyły Sieć Współpracy Lokalnej, która doskonale sprawdza się od początku pandemii.

Dziś do naszej Sieci Współpracy Lokalnej włączamy program #WspierajSeniora, by jak najskuteczniej wspierać wrocławskich Seniorów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Oto najważniejsze informacje o naszej pomocy:

DLA SENIORA I OSÓB W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Do kogo kierowane jest wsparcie?
Przede wszystkim do Seniorów w wieku 70 i więcej lat (w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także poniżej 70 lat), którzy w czasie pandemii pozostają w domu.

Gdzie Senior może zgłosić potrzebę otrzymania pomocy?
Poprzez #WspierajSeniora, infolinię tel. 22 505-11-11 –pon.–niedz. 8:00–21:00

Na czym polega wsparcie dla Seniora?

  • robieniu i dostarczeniu zakupów – podstawowe artykuły spożywcze i higieniczne. Koszt zakupów pokrywa Senior,
  • wyprowadzeniu psa,
  • zapewnieniu innych podstawowych potrzeb.

W jaki sposób Seniorom udzielana jest pomoc?
Senior dzwoniący na infolinię 22 505-11-11 zgłasza swoje potrzeby konsultantowi. Zależnie od konkretnego miejsca zamieszkania we Wrocławiu, zgłoszenie przejmuje działający na terenie jego osiedla Zespół Terenowej Pracy Socjalnej. Pomoc Seniorom udzielana jest poprzez wolontariuszy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów oraz wolontariuszy działających lokalnie w instytucjach, organizacjach i innych podmiotach w okolicy miejsca zamieszkania Seniora.

Gdzie można uzyskać więcej informacj?

Wrocławski Telefon Seniora tel. 71 344-44-44, 888 999 335 – pon.–pt.w godz. 9:00–15:00

DLA WOLONTARIUSZA

Chcesz bezpośrednio i aktywnie pomóc Seniorom w czasie pandemii COVID-19? Możesz zostać naszym Wolontariuszem.

Jak zostać Wolontariuszem i zgłosić się do pomocy?

Aby zostać wolontariuszem możesz:

  •  wypełnić formularz internetowy zamieszczony na stronie wspierajseniora.pl w ramach Programu „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniora”

 
Co dzieje się dalej po dokonaniu zgłoszenia przez Wolontariusza?

  • Twoje zgłoszenie zostanie przesłane do zespołu wolontariatu we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i do najbliższej organizacji działającej w Twoim miejscu aktywności.
  • Zespół wolontariatu skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia zakresu wsparcia, rejonu działania oraz podpisania Porozumienia o wolontariacie. Otrzymasz identyfikator i pakiet startowy (m.in. środki ochrony osobistej, kamizelkę, torbę zakupową). Wskażemy Ci również lokalnego Organizatora Wolontariatu, z którym nawiążesz bezpośrednią współpracę (MOPS Wrocław – Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej (ZTPS) lub inne organizacje pozarządowe czy podmioty, działające najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub aktywności)

 Gdzie można uzyskać więcej informacji

 Wolontariusze –Zespół Wolontariatu WCRS
tel.: 71 77 24 991 pon.–pt. w godz. 8.30–15.30
tel.: 538 579 518 pon.–pt. w godz. 10.00–18.00
email: wolontariat@wcrs.wroclaw.pl