Wigilia kombatantów

19 grudnia 2022 r. w Centrum Historii Zajezdnia odbyło się spotkanie wigilijne dla kombatantów, Sybiraków oraz osób represjonowanych w czasie stanu wojennego. To zawsze niezwykle wzruszająca uroczystość. Najlepsze życzenia w imieniu wszystkich wrocławianek i wrocławian złożył Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu instytucji i podmiotów: Centrum Historii Zajezdnia było gospodarzem wigilii, uczniowie szkół Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu zadbali o tradycyjne dania oraz obsługę gości, uczniowie Technikum nr 16 – Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu przygotowali dekorację sali, Chór Dziewczęcy NFM uświetnił spotkanie muzycznie, harcerze Hufca ZHP Wrocław im. Polonii Wrocławskiej przekazywali paczki kombatantom.

Autorem zdjęć jest Krzysztof Dusza