WAPP dla półkolonii we Wrocławiu

Zapraszamy organizatorów półkolonii do skorzystania z oferty bezpłatnych kursów pierwszej pomocy organizowanych w ramach kampanii Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy. Zajęcia są atrakcyjne dla dzieci, ponadto dają praktyczną wiedzę o postępowaniu w przypadku sytuacji nagłej.

Z oferty wakacyjnej w sezonie 2021 mogą korzystać grupy do 12 uczestników jednocześnie. Jedna półkolonia może zapisać w każdym terminie nie więcej niż 4 grupy w różnych przedziałach godzinowych (co 2h) lub na jedną godzinę pod warunkiem udostępnienia osobnych pomieszczeń dla każdej z grup.

W ramach przygotowanej oferty odbędą się:  wtorkowe szkolenie do 90 min w Państwa siedzibie oraz uzupełnienie wiedzy w postaci czwartkowej gry terenowej dla wszystkich uczestników w Parku Szczytnickim (60 min).
Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, zapewniających sprzęt ćwiczeniowy (fantomy) dla uczestników. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej będą zajęcia praktyczne w postaci gry terenowej.  Grupy, które najlepiej opanowały umiejętności udzielania pierwszej pomocy zaprosimy do udziału w rejsie statkiem z obserwacją pokazu ratownictwa wodnego na zakończenie lata.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO