Stwórz z nami konferencję o cyfryzacji

27 stycznia 2023 r. odbyła się 1. edycja Konferencji: „Cyfryzacja odpowiedzialna społecznie” Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
W wydarzeniu, zrealizowanym we współpracy Dolnośląskim Centrum Filmowym, udział w wzięło 250 osób. Druga edycja konferencji planowana jest na luty 2024 r., ale prace nad nią trwają już teraz.

Fachowcy wespół z młodzieżą

W związku z tym poszukujemy 5 szkół ponadpodstawowych z Wrocławia, które są gotowe podjąć wyzwanie samodzielnego przygotowania wybranego fragmentu konferencji.

Cała konferencja podzielona będzie na 5 bloków tematycznych:

  • higiena cyfrowa
  • kompetencje cyfrowe
  • profilaktyka cyberprzemocy
  • przeciwdziałanie dezinformacji
  • wspólnoty w dobie cyfryzacji

Za każdy z bloków odpowiada inny ekspert. Jego rola polega na wsparciu młodzieży, która pod eksperckim okiem przygotuje dany blok tematyczny.

Zgłoś szkołę do współpracy

Szkołę chętną do współtworzenia konferencji może zgłosić opiekun (nauczyciel, pedagog, dyrektor lub inny pracownik szkoły), który ma za zadanie zgromadzić grupę młodzieży gotową zaangażować się w przygotowania konferencji między wrześniem a grudniem 2023 r. Przygotowania będą wiązać się z udziałem w co najmniej kilku spotkaniach z ekspertem (w zależności od decyzji szkoły: na terenie placówki lub w innych miejscach na terenie Wrocławia zaproponowanych przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego). Spośród wszystkich szkół, które zgłoszą chęć współtworzenia konferencji, eksperci wybiorą pięć (jedna szkoła odpowiada za jeden blok tematyczny). To z wybranymi pięcioma szkołami eksperci będą pracować przez kilka miesięcy i finalnie – podczas samej konferencji. Aby zgłosić gotowość szkoły do udziału we współtworzeniu konferencji, wystarczy przed 20 czerwca wysłać e-mail na adres: martyna.wilk@wcrs.pl.

Ekspertki i ekspertów 2. edycji Konferencji Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie:

Jakub Kuś
HIGIENA CYFROWA
doktor psychologii, kierownik kursu „Psychologia nowych technologii” na Uniwersytecie SWPS

Karina Stasiuk-Krajewska
KOMPETENCJE CYFROWE
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS, medioznawczyni, koordynatorka Central European Digital Media Observatory

Magdalena Duszyńska
PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY
psycholożka, psychoterapeutka, edukatorka z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy

Izabela Beno
PROFILAKTYKA CYBERPRZEMOCY
aktywistka na rzecz przeciwdziałania przemocy, prezeska Fundacji na Rzecz Równości, członkini Wrocławskiej Rady Kobiet

Rafał Gwizd
PRZECIWDZIAŁANIE DEZINFORMACJI
edukator w zakresie przeciwdziałania dezinformacji; Punkt Informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu

Martyna Wilk
WSPÓLNOTY W DOBIE CYFRYZACJI
ekspertka ds. cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie, politolożka, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego