Studium PROSPECTUS – trwa rekrutacja

Przed nami kolejna edycja wyjątkowego projektu – Studium PROSPECTUS. To program skierowany do uczniów i uczennic klas trzecich liceów ogólnokształcących. Szukamy osób, które potrafią niekonwencjonalnie myśleć, są krytyczne, interesują się wieloma dziedzinami wiedzy. W trakcie trwania projektu wyposażymy uczestników i uczestniczki w wiedzę i wskażemy, jak rozwijać swoje umiejętności. W Studium PROSPECTUS zależy nam na samodzielnym myśleniu, wychodzeniu poza schematy, zbaczaniu z utartych ścieżek, myśleniu intuicyjnym i twórczym. Równie ważne są współpraca w dochodzeniu do konsensusu i przekonywanie do swoich racji. Zajęcia mają charakter bardzo praktyczny, warsztatowy.

Studium PROSPECTUS obszary tematyczne zajęć

  • Niekonwencjonalne rozwiązywanie problemów z myśleniem analitycznym i praktycznym.
  • Psychologia komunikacji i efektywna współpraca w zespole projektowym.
  • Perspektywy etyczno-filozoficzne w epoce technologii.
  • Retoryka – oratorstwo, perswazja.
  • W świecie wiedzy. Jak poznajemy.

Studium PROSPECTUS ważne terminy

Zgłoszenie udziału w projekcie są przyjmowane do 27 września 2023.

  • Rozmowy rekrutacyjne będą się odbywać w terminie 4-10 października 2023.
  • 12 października 2023 zaprosimy uczestników oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych na spotkanie organizacyjne, na którym poprosimy o podpisanie kontraktu określającego prawa i obowiązki uczestników oraz organizację zajęć w ramach projektu Studium PROSPECTUS. Dodatkowo, po tym spotkaniu odbędą się 2 godziny zajęć integracyjnych, wprowadzających.

Zajęcia rozpoczną się w sobotę 21 października 2023. Projekt obejmuje 45 godziny zegarowe zajęć w podziale na 5 tematów. Zajęcia odbywają się Przejściu Dialogu w soboty od października 2023 do marca 2024 w godzinach 09:00-14:00 – zgodnie z przygotowanym grafikiem, który zostanie przedstawiony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Szczegółowe informacje na temat projektu, dokumenty oraz zapisy na stronie: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/studium-prospectus

Osoba kontaktowa: anna.ducka@wcrs.pl