Spotkania z WroMigrant! Zadaj swoje pytanie o życiu we Wrocławiu.

[PL] Szanowni Białorusini i Białorusinki!

Specjalnie dla Was, punkt informacyjny dla migrantów i uchodźców WroMigrant organizuje comiesięczne spotkania w Stowarzyszeniu Białoruskiego Związku Soldarności. Już 9 listopada o godzinie 17:00 po raz pierwszy przyjdziemy do Was, aby opowiedzieć o procedurze uzyskania polskiego dokumentu podróży, ale również możemy porozmawiać na inne tematy: o legalizacji pobytu i pracy, o systemie edukacji i wsparciu społecznym we Wrocławiu, oraz o rozwiązywaniu innych spraw administracyjnych.

Również bardzo interesuje nas poznanie problemów, które dotyczą mianowicie Was. Chcielibyśmy usystematyzować trudne sytuacje i szukać sposobów ich rozwiązania.

Do zobaczenia w najbliższy czwartek 9 listopada o godzinie 17:00 pod adresem: ul. T.Kościuszki 35A.

Prosimy również o wcześniejszą rejestrację, abyśmy wiedzieli, czy wszyscy się zmieścimy 🙂

______________________________________

[BY] Шаноўныя беларускі і беларусы!

Адмыслова для Вас пункт інфармацыі для мігрантаў і ўцекачоў WroMigrant ладзіць штомесячныя сустрэчы ў Суполцы. Ужо 9 лістапада а 17:00 мы ўпершыню прыйдзем да Вас, каб распавесці перад усім пра працэдуру атрымання польскага падарожнага дакументу, але таксама можам пагутарыць на іншыя тэмы: пра легалізацыю перабывання і працы, пра сістэмы адукацыі і сацыяльнай падтрымкі ва Ўроцлаве, пра вырашэнне іншых адміністратыўных спраў.

Таксама нам вельмі цікава будзе даведацца, якія праблемы турбуюць менавіта Вас. Мы хацелі б сістэматызаваць складаныя сітуацыі і шукаць шляхі іх вырашэння.

Да сустрэчы ў бліжэйшы чацвер 9.11 а 17:00 па адрасе: ul. T.Kościuszki 35A.

Просім таксама папярэдне зарэгістравацца , каб мы разумелі, ці мы ўсе змесцімся 🙂

Dziękujemy, rejestracja już zakończona!