Spotkania dla opiekunów osób z niepełnosprawnością

„Mój czas, moja przestrzeń” to cykl spotkań, który zrodził się w trakcie realizacji projektu „12 Bohaterek” dedykowanego opiekunom osób z niepełnosprawnościami, w efekcie którego powstał Kalendarz na 2021 r. opowiadający historie opiekunek-Bohaterek. Wiele z nich zgłaszało wówczas potrzebę regularnych spotkań dla opiekunów.

Wychodząc naprzeciw tych oczekiwaniom tworzymy cykl trzech pilotażowych spotkań skierowanych do opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, którzy na co dzień nieustannie sprawują opiekę nad swoimi bliskimi. Opiekunowie są szczególnie narażeni na wypalenie i liczne dolegliwości takie, jak: stany depresyjne, bóle pleców, wrzody żołądka, nadciśnienie czy nałogi. Świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą rola opiekuna, to pierwszy krok w drodze ku poprawie jakości życia.

Spotkania mają charakter otwarty, uczestnicy mogą dołączyć także w trakcie trwania cyklu, choć zachęcamy do regularnej obecności. Każde spotkanie składa się z dwóch części:

  1. Krąg Wsparcia: rozmowy w kręgu z udziałem specjalisty to okazja, żeby poznać innych opiekunów i ich historie, opowiedzieć o swoich codziennych zmaganiach, uzyskać zrozumienie, wsparcie i cenne wskazówki osób, które mają podobne trudności.
  2. Spotkanie tematyczne: prezentacja uczestników spotkania oraz eksperta z obszaru danej tematyki. Dyskusje i ćwiczenia tematyczne.

Daty i tematy spotkań

Spotkania odbędą się: 18 listopada i 9 grudnia br. w godzinach 16:00–18:30.

Tematy spotkań:

  • 18 listopada – Profilaktyka zmian przeciążeniowych kręgosłupa w opiece nad osobami z niepełnosprawnością; spotkanie z fizjoterapeutą
  • 9 grudnia – Trudna rola opiekuna osoby niepełnosprawnej; warsztat z psychologiem.

Miejsce spotkań

Przestrzeń Trzeciego Wieku (pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu, sala 403).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.