Sesje nowych Rad Osiedli

Już wkrótce odbędą się pierwsze sesje Rad Osiedli wybranych w wyborach w dniu 17 października 2021. Sesje te zwołane zostaną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia po stwierdzeniu przez Miejską Komisję ważności wyborów w poszczególnych Radach.

Sesje Rad Osiedli odbywać się będą w salach w siedzibie Rady Miejskiej Wrocławia (Sukiennice 9) sukcesywnie od 3 listopada 2021 r. O szczegółach dotyczących terminów poszczególnych sesji nowo wybrani radni zostaną poinformowani listownie pocztą tradycyjną na adres podany podczas rejestracji.

Szczegółowy harmonogram pierwszych sesji jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – można go też pobrać w wersji PDF z naszej strony.