RÓWNOŚĆ – projekt młodzieżowy i spotkanie z Jerzym Owsiakiem

Zapraszamy młodzież, uczniów szkół ponadpodstawowych, do udziału w trzeciej edycji projektu społeczno-edukacyjnego realizowanego we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu oraz Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Spotkanie inauguracyjne z Jerzym Owsiakiem

Tegoroczna edycja projektu poświęcona będzie RÓWNOŚCI. Gościem spotkania rozpoczynającego projekt będzie Jerzy Owsiak, założyciel i prezes fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Spotkanie online odbędzie się 6 grudnia 2023 r. o godz. 12.30 i będzie ono dostępne dla zapisanych uczestników, którymi mogą być uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych oraz VIII klas szkół podstawowych. Formularz zapisów znajduje się na stronie wke.wcrs.pl. Zapisy dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu trwają do 30 listopada lub wyczerpania miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zadanie projektowe – gra miejska

Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają młodzież ze szkół ponadpodstawowych Wrocławia, Aglomeracji Wrocławskiej oraz Gdańska. Pięcioosobowe grupy pod opieką pełnoletniego opiekuna przygotowują zadanie – scenariusz gry miejskiej lub terenowej związany z hasłem przewodnim, czyli równością. Po wykładzie wstępnym młodzież będzie brała udział w praktycznych warsztatach online przygotowujących do stworzenia zadania projektowego. Projekt zakończy – podsumowujący całość – panel dyskusyjny, a wyróżnione zespoły pojadą na wspólny wyjazd. Zgłoszenia zespołów są przyjmowane mailowo (anna.ducka@wcrs.pl) do 10 grudnia. Szczegóły znajdują się na stronie wke.wcrs.pl

Dwie poprzednie edycje projektu gromadziły setki uczestników, mimo niełatwych – lub może właśnie dzięki nim – haseł im przyświecającym. W 2021 r. była to WOLNOŚĆ (hasło związane było z 40. rocznicą wybuchu stanu wojennego), natomiast w ubiegłym roku ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Hasło wolności w wykładzie inaugurującym omawiał prof. Adam Bodnar, natomiast odpowiedzialności – szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska-Okońska.

Partnerem tegorocznej odsłony projektu została także Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.