Popularnonaukowy projekt Human in the Air

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji projektu popularnonaukowego HUMAN & STEAM. Hasłem tegorocznych wydarzeń – spotkań, wykładów, warsztatów, gier i quizów – jest Human in the Air. Pretekstem do zajęcia się tą tematyką jest przypadająca w tym roku 120. rocznica pierwszego lotu braci Wright, a tym samym narodziny lotnictwa silnikowego.

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy mieszkańców Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej: dzieci, młodzież i dorosłych. Spotkania będą odbywały się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Część z nich ma wskazaną grupę wiekową, dla której przygotowane zostały zajęcia. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale obowiązuje na nie limit miejsc i zapisy.

Jak co roku będziemy zgłębiać nauki ścisłe, nowe technologie, inżynierię i matematykę w połączeniu z dziedzinami związanymi z naukami humanistycznymi. Do współpracy w tegorocznej edycji zaprosiliśmy:

  • twórców bloga Crazy Nauka – Aleksandrę i Piotra Stanisławskich, którzy od wielu lat piszą i przybliżają naukę,
  • wielu naukowców z polskich i zagranicznych uczelni wyższych (Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Wrocławski, Coventry University, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN),
  • mentorów Akademii Twórczych Inicjatyw Obywatelskich (programu WCRS),
  • nauczycieli z wrocławskich szkół podstawowych,
  • przedstawicieli firm realizujących projekty z zakresu lotnictwa (Collins Aerospace).

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka oraz JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa.

Szczegółowy program i zapisy na stronie: https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2023/03/29/human-in-the-air/

HUMAN & STEAM (Science Technology Engineering Arts Math) to coroczna inicjatywa popularnonaukowa promująca nauki ścisłe, nowe technologie, inżynierię i matematykę w połączeniu z dziedzinami związanymi ze sztuką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Do współpracy zapraszamy ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin, ponieważ zależy nam na pokazaniu interdyscyplinarności i różnorodności nauki. Dlatego każdy temat pokazujemy z wielu perspektyw – zarówno naukowej jak i artystycznej, technicznej i humanistycznej. Poprzednie 2 edycje HUMAN IN SPACE i HUMAN & ENERGY przyciągnęły wielu uczestników, słuchaczy i obserwatorów.

Inicjatorami i organizatorami HUMAN & STEAM są: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Politechnika Wrocławska oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 we Wrocławiu.