Otwarte osiedla

We Wrocławiu ruszył projekt „Otwarte osiedla” koordynowany przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej. Projekt ma na celu integrację przybyszów z Ukrainy ze środowiskiem lokalnym.

4 października odbyła się konferencja prasowa w Centrum Integracji Mieszkańców „Nowe Łąki”, podczas której koordynatorka Kamila Kamińska-Sztark wraz ze współpracownikami opowiedziała o założeniach projektu.

Wsparcie działań integracyjnych na wrocławskich osiedlach jest realizowane w wielu lokalizacjach we Wrocławiu. Dzięki temu nowi mieszkańcy Wrocławia mogą skorzystać z pomocy asystentów międzykulturowych, grup samopomocowych oraz wsparcia dla dzieci i młodzieży, czyli klubów dla nastolatków i bezpłatnych korepetycji.

Warto wspomnieć, że projekt realizowany jest przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego oraz Miasta Wrocław w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Dyrektor WCRS – Dorota Feliks opowiedziała o tym, jak ważną rolę pełnią działania integracyjne, w których mogą wziąć udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież.

Konferencji towarzyszyło symboliczne wydarzenie – sąsiedzi z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz innych krajów sadzili cebulki kwiatów wiosennych, które rozkwitną już w przyszłym roku, jako symbol współpracy, pokoju i sąsiedztwa.

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022.