Międzyszkolny konkurs recytatorski – zaproszenie do udziału

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Twórczości Tadeusza Różewicza, który odbywa się z okazji 100. rocznicy urodzin Pisarza.

Konkurs organizowany jest w ramach miejskich obchodów Roku Tadeusza Różewicza. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas IV-VIII z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI i VII-VIII. Każdy z uczestników przygotowuje do recytacji wybrany przez siebie tekst (poetycki, prozatorski, dramaturgiczny) z twórczości Tadeusza Różewicza w wybranym przez siebie języku: polskim, angielskim, niemieckim lub hiszpańskim.

Szkołę reprezentować może maksymalnie dwóch uczniów w każdej z dwóch kategorii wybranych w szkole po eliminacjach wewnętrznych, które powinny odbyć się do 29 września 2021 r. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza 8 października 2021 r. o godz. 10:00.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas uroczystej gali z okazji Święta Patrona Szkoły, która odbędzie się 12 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia, a przy jego organizacji wsparcia udziela Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.