Koordynujemy działania pomocowe dla Ukrainy

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zostało główną jednostką w mieście koordynującą działania pomocowe. Dlatego też prosimy osoby prywatne, firmy, instytucje o zgłaszanie się jeśli tylko możemy liczyć na Państwa pomoc.

Wiadomości mailowe zawierające informację o deklarowanej pomocy wraz danymi kontaktowymi prosimy przesyłać na adres: wsparcieukrainy@wcrs.pl

Jednocześnie informujmy, że konsultanci punktu informacyjnego WroMigrant udzielają telefonicznie wszelkich informacji dla obywateli Ukrainy, przede wszystkim związanych z procedurami przekraczania granicy ukraińsko-polskiej:

  • 538 579 555
  • 735 969 992

Telefony działają w godz. 9.00-17.00

Na facebooku WroMigrant na bieżąco zamieszczane są wszelkie sprawdzone informacje dla obywateli Ukrainy.

Stacjonarny punkt informacyjny dla migrantów oraz osób deklarujących pomoc uruchomiony został w Przejściu Dialogu – aktualne informacje są zamieszczane na facebooku.