Konkurs Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”, którego czwartą edycję rozpoczęliśmy wiosną 2021 roku. Jego celem jest pokazanie mieszkańcom Wrocławia, kim są wolontariusze działający w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, instytucjach czy społecznościach lokalnych. 

Dlatego zachęcamy grupy i organizacje, korzystające z pracy wolontariuszy, by przesyłały zgłoszenia konkursowe i wskazały swoich wolontariuszy.
Taką samą prośbę kierujemy też do mieszkańców. Jeśli otrzymaliście Państwo wsparcie od wolontariuszy – możecie ich zgłosić do udziału w naszym konkursie.

Pierwszym etapem, który trwa do 11 kwietnia, jest przyjmowanie zgłoszeń, które następnie zostaną zweryfikowane przez jury w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej (min. 3 osoby). W konkursie nominowane mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, działają na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców.

Na laureatów i wyróżnionych czekają nagrody. Wśród nich bilety na wydarzenia kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne we Wrocławiu oraz gadżety związane z Wrocławiem. Szczególnym wyróżnieniem będzie miejsce na specjalnej wystawie w centrum miasta, prezentującej sylwetki najbardziej aktywnych wolontariuszy i ich działania.

Zgłoszenia można dokonać w wersji elektronicznej za pomocą formularza online lub w wersji papierowej dostarczonej:

a) osobiście do siedziby Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 (wrzutnia przy wejściu do budynku od strony ul. Janickiego);
b) pocztą na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu – zgłoszenie”.

Wyróżnieni i laureaci zostaną wyłonieni przez Jury, z pominięciem etapu przesłuchań, na podstawie analizy kart zgłoszeniowych. Na zgłoszenia czekamy do 11 kwietnia 2021 r.

Regulamin Konkursu

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie Osoby Nominującej

Oświadczenie Kandydata/Reprezentanta Grupy

Organizatorem konkursu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, jednostka organizacyjna Gminy Wrocław