Klasy przygotowawcze – spotkanie podsumowujące

W roku szkolnym 2020/21 we wrocławskich szkołach rozpoczęło naukę 2116 uczniów obcojęzycznych. Ponad 800 uczniów z zagranicy dołączyło w trakcie jego trwania. Zaopiekowanie się tyloma uczniami obcojęzycznymi jest wyzwaniem dla szkół, ale też i szansą na udowodnienie, że Wrocław jest miastem przyjaznym dla każdego.

O edukacji międzykulturowej zespół Wielokultur Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego rozmawiał 16 czerwca w gronie dyrektorów i dyrektorek wrocławskich szkół. Pomimo pandemii i wyzwań edukacji zdalnej, dzięki wspólnym wysiłkom dyrektorów/ek i pedagogów/żek, we wsparciu Departamentu Edukacji i WCRSu, udało się nie tylko utrzymać projekt klas przygotowawczych dla dzieci obcojęzycznych, a nawet poszerzyć ofertę klas o kolejne szkoły.

Spotkanie było także potwierdzeniem, że w ciągu ostatnich lat powstała prawdziwa wspólnota nauczycieli/ek, dyrektorek/rów szkół głęboko zaangażowanych w edukację międzykulturową oraz wsparcie siebie nawzajem. Cieszy fakt, że padały deklaracje nauczycieli z doświadczeniem w pracy z klasami przygotowawczymi o wsparciu szkół, które w tym roku inaugurują oddziały klas przygotowawczych. Niezastąpionym wsparciem są funkcjonujący w szkołach asystenci/ntki kulturowi/e, których zadaniem jest wspieranie dzieci pochodzących z innych krajów. A także organizacja licznych szkoleń dla nauczycieli w ramach projektów wsparcia dialogu międzykulturowego prowadzonych przez wrocławskie organizacje pozarządowe.

Organizatorem spotkania a także koordynatorem Klas przygotowawczych jest Departament Edukacji UM Wrocławia. Projekt wspiera Uniwersytet Wrocławski, szczególnie prof. Patrycja Matusz.