Cyberporadnia

1 lipca 2020 r. rusza projekt: „Poradnictwo ds. uzależnień od internetu” dla mieszkańców Wrocławia i Aglomeracji Wrocławskiej. Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu, a także zapobieganie cyberprzemocy – to cele, które stawiamy przed sobą. Pandemia jeszcze mocniej uświadomiła nam, jak ważne jest bezpieczeństwo emocjonalne w świecie cyfrowym.
Pilotaż projektu potrwa od 1 lipca do 30 września br. Porady udzielane będą w każdą środę od godziny 16:00 do 18:00 pod numerem telefonu: 538 579 519. Korzystanie z cyberporadni jest bezpłatne. Ważne: telefon jest aktywny tylko w czasie dyżurów. Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na adres e-mail: dobrowsieci@wcrs.wroclaw.pl.

Do kontaktu z ekspertkami, które będą pełniły dyżury w ramach projektu zapraszamy każdego, kogo bezpośrednio lub pośrednio dotyka problem cyberuzależnień. Do korzystania z poradnictwa zachęcamy przede wszystkim:
• młodzież,
• rodziców i innych opiekunów,
• osoby, które doświadczają trudności w cyberświecie lub niepokoją się o kogoś bliskiego,
• osoby, które chcą skuteczniej edukować młodzież i dzieci w tematyce: cyberuzależnień, cyberprzemocy oraz cyberbezpieczeństwa,
• osoby, które chcą lepiej rozumieć, co dzieje się z człowiekiem w przestrzeni cyfrowej.

Po osłabnięciu pandemii otworzony zostanie dodatkowo stacjonarny punkt porad.

Ekspertki:
Justyna Stadniczenko – z wykształcenia socjolog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Realizator programu Candis dla użytkowników konopi oraz Programu Ograniczania Picia. Ukończyła Akademię Profilaktyki i Uzależnień Behawioralnych, Ogólnopolskie Szkolenie z zakresu Terapii Poznawczo-Behawioralnej w profilaktyce i terapii uzależnień oraz szkolenie z Dialogu Motywującego. Aktualnie uczestniczy w 4-letnim Kursie Psychoterapii akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Magdalena Duszyńska – psycholog i trener. Zajmuje się zjawiskiem przemocy we współczesnych środowiskach. Prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej, dzieci, młodzieży i ich rodziców na tematy związane m.in. z cyberprzemocą i z nowymi technologiami. Ukończyła Studium Psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, szkolenie “Diagnoza małych dzieci” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychologiczne oraz kurs “Terapia behawioralna w teorii i praktyce” organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Skip to content

Subscribe to our newsletter