Bezpłatne szkolenia pierwszej pomocy we Wrocławiu

W ramach Wrocławskiej Akademii Pierwszej Pomocy zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach obejmujących zasady udzielania pierwszej pomocy. W programie szkolenia znajdują się między innymi następujące tematy:

  1. Resuscytacja krążeniowa z użyciem AED
  2. Sytuacje szczególne (napad drgawkowy, zadławienie, krwotok z nosa, zawał mięśnia sercowego, utrata przytomności, cukrzyca)
  3. Urazy (złamania, zwichnięcia, oparzenia, rany, wypadki komunikacyjne)

Każda osoba, która wzięła udział w szkoleniu otrzymuje od nas imienny certyfikat, w którym szczegółowo podajemy zakres tematyczny szkolenia.

Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. uruchomiliśmy szkolenia w formie hybrydowej: nauka online (w domu kursanta) z wypożyczonym sprzętem (fantom). Więcej informacji o szkoleniu hybrydowym znajdziesz w oddzielnym tekście.