SeniorCup 2024 Igrzyska Zespołowe Aglomeracji Wrocławskiej

17 marca 2024
12:00- 17:00
Hala KGHM Ślęza Arena ul. Kłokoczycka 1

Zapraszamy senioralne zespoły sportowe (osoby 60+) do wzięcia udziału w SeniorCup 2024 Igrzyska Zespołowe Aglomeracji Wrocławskiej.

Wykaz konkurencji:
– przeciąganie liny;
– bule;
– skok w dal;
– bieg na 60 metrów;
– kapsle;
– zbijak.
DODATKOWO PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA WYDARZENIA MIASTECZKO SPORTOWO- REKREACYJNE.

Kontakt dla zawodników z Wrocławia:
tel. 888 999 372
agnieszka.zebrowska@wcrs.pl

Dla zawodników spoza Wrocławia (z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Aglomeracja Wrocławska);
tel. 536 303 540 lub 795 474 635
biuro@aglomeracja.wroclaw.pl

Liczba zgłaszanych zespołów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.