Zapisy na warsztaty: Wolontariusz IT – cyberbezpieczeństwo dla miasta

Zapraszamy na cykl 12 spotkań online z ekspertami zajmującymi się różnymi wymiarami cyberbezpieczeństwa. Z nami nauczysz się przeciwdziałać dezinformacji i groomingowi. Poza tym poznasz podstawy technicznego bezpieczeństwa IT:

  • rodzaje i klasyfikacje sieci
  • ochrona antywirusowa systemu operacyjnego Windows
  • naprawianie uszkodzonych plików
  • typy przeglądarek; anonimowość i Tor
  • ochrona sieci Wi-Fi przed włamaniem
  • klasyfikacja złośliwego oprogramowania
  • działanie poszczególnych typów wirusów i ochrona przed nimi

Zajęcia odbywają się online na platformie ZOOM. Spotykamy się w każdy wtorek (od 4 października do 19 grudnia 2023) w godzinach od 17:00 do 19:00.

UWAGA: Najbardziej aktywne osoby zostaną zaproszone do tworzenia z nami programu bezpiecznej przestrzeni cyfrowej dla miasta Wrocławia, który rozpocznie się w pierwszym kwartale 2024 roku. Tym samym rozpoczynamy poszukiwanie pięcioro Wolontariuszy IT od bezpieczeństwa przestrzeni cyfrowej dla naszego miasta. Czy jesteś jednym/jedną z nich?

Zapisz się na warsztaty online poprzez formularz dostępny poniżej:

Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław – przez e-mail: info@wcrs.wroclaw.pl – telefonicznie: tel. 71 77 24 900. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: – listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław; – przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) związanych z zapisami oraz realizacją projektu WROCŁAWSKI WOLONTARIUSZ IT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA MIASTA polegającą na udziale w warsztatach edukacyjnych, 2) udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, skargi i wnioski. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 1) niezbędność do wzięcia udziału w projekcie „WROCŁAWSKI WOLONTARIUSZ IT – CYBERBEZPIECZEŃSTWO DLA MIASTA” (wykonania umowy lub do podjęcia działań w ramach tego projektu, art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 3) przetwarzanie danych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Będziemy przechowywać Pani/Pana dane do momentu zakończenie Projektu. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. wizerunku), prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (dot. wizerunku), prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji projektu oraz wykonywania przez administratora prawnie uzasadnionych obowiązków. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). Prawo wniesienia skargi do organu: Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.