Wolność społeczno-edukacyjny projekt dla młodzieży

W grudniu 2021 r. mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Rocznica ta to nie tylko przypomnienie tamtych wydarzeń, ale także przyczynek do dyskusji i refleksji nad dzisiejszym rozumieniem pojęcia „wolności”. Jest ono zarówno abstrakcyjne, jak i nieustająco wymagające odpowiedzi. Młodzi ludzie, którzy wezmą udział w projekcie będą poszukiwać odpowiedzi na pytania o to, czym jest wolność, czy dla wszystkich wolność jest taka sama, czy nowoczesne technologie mogą rozwijać i niszczyć wolność? Zależy nam, aby szczególnie w tym roku mocno wybrzmiało to, że wolność i demokracja nie jest nam dana raz na zawsze. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o wolności i jej aspektach do czego służyć będą prace stworzone przez grupy projektowe.

Projekt rozpocznie się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka – 10 grudnia – wykładem inauguracyjnym, który wygłosi prof. SWPS Adam Bodnar. Wykład będzie transmitowany online (uwaga zmiana godzin) w godz. 13.00-14.00 na platformie zoom i będzie dostępny dla uczestników projektu.

Więcej szczegółów dotyczących projektu można znaleźć na stronie zespołu Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej.

Organizatorzy projektu: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Liceum Ogólnokształcące nr IV. im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu.