Ośmiu wspaniałych – konkurs dla młodych wolontariuszy

„Wolontariat ma MOC” to hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do udziału w nim zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działają jako wolontariusze. Trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Konkurs ten składa się w dwóch etapów: lokalnego i ogólnopolskiego. Laureat (lub laureatka) w Wrocławia będzie reprezentować nasze miasto w etapie ogólnopolskim. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia kandydatur w kategorii indywidualnej i grupowej. Zgłoszenia dokonać mogą nauczyciele lub opiekunowie młodych wolontariuszy, którzy działają w szkołach, świetlicach środowiskowych, młodzieżowych domach kultury, organizacjach pozarządowych itp. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 lutego 2023 r.

Konkurs to okazja, by zauważyć i docenić aktywność młodych ludzi angażujących się w różne inicjatywy społeczne, działających na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego.

Zgłoszeni uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z Jury, na postawie którego zostaną wyłonieni Laureaci. Poznamy ich podczas uroczystego podsumowania, na które zaproszeni zostaną wszyscy zgłoszeni do Konkursu.

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl

Skip to content