Ośmiu wspaniałych – konkurs dla młodych wolontariuszy

„Wolontariat ma MOC” to hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Do udziału w nim zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działają jako wolontariusze. Trwa przyjmowanie zgłoszeń.

Konkurs ten składa się w dwóch etapów: lokalnego i ogólnopolskiego. Laureat (lub laureatka) w Wrocławia będzie reprezentować nasze miasto w etapie ogólnopolskim. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia kandydatur w kategorii indywidualnej i grupowej. Zgłoszenia dokonać mogą nauczyciele lub opiekunowie młodych wolontariuszy, którzy działają w szkołach, świetlicach środowiskowych, młodzieżowych domach kultury, organizacjach pozarządowych itp. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 10 lutego 2023 r.

Konkurs to okazja, by zauważyć i docenić aktywność młodych ludzi angażujących się w różne inicjatywy społeczne, działających na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego.

Zgłoszeni uczestnicy wezmą udział w spotkaniach z Jury, na postawie którego zostaną wyłonieni Laureaci. Poznamy ich podczas uroczystego podsumowania, na które zaproszeni zostaną wszyscy zgłoszeni do Konkursu.

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty są dostępne na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl