Forum Dobrych Relacji

19 i 20 października WCRS organizuje Forum Dobrych Relacji, konferencję, której tematyka skupi się na problematyce jakości relacji w szeroko rozumianej edukacji i przestrzeni społecznej.  

Pierwszy dzień Forum został podzielony na dwie zasadnicze części. Pierwszą są trzy wykłady wprowadzające w ogólną tematykę wydarzenia, a drugą seria tzw. małych forów, czyli spotkań w bardziej kameralnym gronie. Całość otworzy wykład dr Marty Kochan-Wójcik, psycholog, psychoterapeuta, a tzw. „małe fora” poprzedzi wprowadzenie również psychologa mgr Agnieszki Ratajczak-Mucharskiej.

Małe Fora mają być okazją do rozmowy na temat różnych kontekstów budowania relacji. Tematy podejmowane w tej części konferencji to m.in. zaufanie, odpowiedzialność, cyberuzależnienia, międzykulturowość. Uczestnicy zastanowią się wspólnie nad rolą i wpływem relacji na tożsamość młodych, ale i nas wszystkich. Poszukamy rozwiązań wzmacniających relacje społeczne.

Drugi dzień Forum Dobrych Relacji to warsztaty adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Praktycy będą dzielić się z młodzieżą tematyką różnorodności, przeciwdziałaniu stereotypom oraz dezinformacji. Zainaugurowany zostanie miejski projekt Sztafeta Dobrych Relacji.

Do udziału w Forum Dobrych Relacji zapraszamy przedstawicieli oświaty wszystkich poziomów (dyrektorów, nauczycieli, psychologów/ pedagogów), ale również urzędników samorządowych Wrocławia i aglomeracji, przedstawicieli biznesu, instytucji kultury, środowiska akademickiego, młodzież oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wsparcia dzieci, młodzieży i ich rodzin w nowej trudnej rzeczywistości.

Szczegółowy program i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie zespołu Wrocławska Koncepcja Edukacyjna.

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.