FOROOM nowe miejsce spotkań

W centrum handlowym Aleja Bielany otwarte zostało Międzykulturowe Miejsce Spotkań FOROOM. Ma się ono stać przestrzenią wymiany myśli, wspólnych aktywności i działań twórczych. Będzie też punktem wsparcia prawnego dla migrantów, którzy zamieszkali w Polsce.

W programie FOROOM znajdą się zajęcia z obszaru edukacji i rozrywki m.in. warsztaty przybliżające różne kultury, kursy, kluby językowe, spotkania i wydarzenia kulturalne dla różnych grup wiekowych. Ważnym obszarem działania będą porady prawne. Wszystkie wydarzenia w FOROOM są bezpłatne. Aktualny program tego miejsca można sprawdzić na stronie internetowej centrum handlowego.

Zespół Wielokultury Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego był dla organizatorów FOROOM wsparciem merytorycznym w budowaniu tego miejsca. Co znamienne inicjatywa wyszła ze strony biznesu. Powstanie FOROOM poprzedziły badania potrzeb, a następnie budowanie sieci partnerstwa – instytucji i organizacji, które działają na rzecz integracji .

Warto dodać, że FOROOM wpisuje się w założenia Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego, której celem jest włączanie osób przyjeżdżających z innych krajów w życie miasta.