Wyprawka Wrocławska – niezbędne dokumenty

Do odbioru Wyprawki Wrocławskiej niezbędne są następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • dowód tożsamości rodzica bądź opiekuna (osoby wskazanej w akcie urodzenia)
  • wypełnione oświadczenie o płaceniu podatków we Wrocławiu

Nie ma możliwości odbioru Wyprawki przez osoby trzecie