Ankieta pokonferencyjna

Dziękujemy za informacje zwrotne dotyczące konferencji dla edukatorów pn. „Nowoczesne metody nauczania pierwszej pomocy”. Ankieta składa się z 5 pytań zamkniętych, a jej wypełnienie nie zajmie dłużej niż 5 minut. W odpowiedziach można zaznaczać więcej niż 1 odpowiedź lub zasugerować opcjonalnie własne pomysły (dla chętnych). Państwa uwagi są istotne dla organizowania podobnych wydarzeń dla edukatorów. Prosimy o współpracę w przekazaniu informacji zwrotnych, abyśmy w przyszłości mogli organizować szkolenia doszkalające efektywnie i w zgodzie z nowoczesną dydaktyką.
Wybierz z listy w skali od 1 do 5 (1- mało ważne, 5- bardzo ważne)
wybierz jedną opcję z rozwijanej listy