Legitymacje Radnych Osiedlowych kadencji 2021-2026

Jeśli używa Pan/i dwóch imion, prosimy o wpisanie ich w pole imię (bez przecinka)
Prosimy o wybranie Osiedla, którego Pan/i jest radnym/radną
Prosimy wpisać pełnioną funkcję, np. Przewodniczący Zarządu Osiedla, Przewodniczący Rady Osiedla, Skarbnik Osiedla
Numer wyłącznie do wiadomości Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego
Prosimy o wgranie zdjęcia w formie pliku cyfrowego w formacie .jpg lub .png. Maksymalny rozmiar zdjęcia to 3 MB