Wolontariusz IT

cyberporadnia wolontariusz

Projekt Wolontariusz IT jest realizowany od roku 2018. Polega na podnoszeniu kompetencji cyfrowych w drodze indywidualnych spotkań mieszkańców Wrocławia z wolontariuszem IT, czyli z osobą mającą dość dobrze rozwinięte kompetencje cyfrowe. Jednocześnie projekt służy wzmacnianiu kompetencji społecznych i komunikacyjnych osób uzdolnionych informatycznie.

W praktyce z projektu najczęściej korzystają osoby w wieku senioralnym, które chcą nauczyć się lepiej korzystać ze smartfona, laptopa, tabletu lub innego urządzenia komputerowego (np. po to, aby poznać techniczne funkcje komputera lub nauczyć się robić zakupy online), oraz młodzież szkolna chcąca rozwinąć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w internecie.
W czasie pandemii wolontariusze IT działają dwojako. Po pierwsze, starają się organizować warsztaty online poświęcone określonemu tematowi i przeznaczone dla sprecyzowanej grupy odbiorców (np. seniorów lub młodzieży). Po drugie, prowadzą dyżury telefoniczne. Każda osoba potrzebująca wsparcia w obszarze nowych technologii może zadzwonić lub napisać do wolontariusza IT z prośbą o wsparcie w konkretnym temacie.

Wolontariusze dyżurują zarówno stacjonarnie w różnych punktach na terenie miasta (np. biblioteki publiczne, siedziby rad osiedli, hostele, kawiarnie), jak i pod numerem telefonu: 538 579 553.

Chcesz wiedzieć więcej? Myślisz o współpracy z nami? Napisz na adres e-mail: martyna.wilk@wcrs.pl