Konferencja: Cyfryzacja Odpowiedzialna Społecznie

27 stycznia 2023 r. odbyła się pierwsza Konferencja: „Cyfryzacja odpowiedzialna społecznie”. Spotkaliśmy się w siedzibie naszego partnera, w Dolnośląskim Centrum Filmowym. W wydarzeniu udział w wzięło 250 osób.
Tylko w 2022 r. rozwijaliśmy 15 różnych projektów obszarze cyfryzacji odpowiedzialnej społecznie, angażując licznych partnerów i obejmując wsparciem ponad 5 tysięcy osób.
Konferencja była okazją do zaprezentowania naszych głównych aktywności, dlatego przede wszystkim rozmawialiśmy o: cyberprzemocy, higienie cyfrowej, i dezinformacji.
Druga edycja konferencji planowana jest na styczeń 2024 r.
Chcesz wiedzieć więcej? Myślisz o współpracy z nami? Napisz na adres e-mail: martyna.wilk@wcrs.pl.