Cyberbezpieczeństwo – podaj dalej

baner podaj dalej 1

Projekt składa się z dwóch odrębnych warsztatów, samodzielnie wykonywanych zadań oraz z ewaluacji. Jest skierowany do dzieci i do młodzieży, a także do ich opiekunów. Uczestnicy zyskują dwie umiejętności. Po pierwsze, dowiadują się, jak radzić sobie z cyberprzemocą, gdy jest się jej ofiarą, świadkiem lub sprawcą. Po drugie, uczą się, jak samodzielnie przeprowadzić dla swoich rówieśników warsztat dotyczący cyberprzemocy i mowy nienawiści w internecie.
Osoby, które wezmą udział w warsztatach, są poproszone o przeprowadzenie własnego warsztatu z przeciwdziałania cyberprzemocy w swoim środowisku (np. w klasie, w stowarzyszeniu lub w drużynie harcerskiej). Jeśli zrealizują to zadanie, są zapraszane w roli ambasadorów do kolejnych działań realizowanych przez miasto na rzecz przeciwdziałania cyberprzemocy.

Chcesz wiedzieć więcej? Myślisz o współpracy z nami? Napisz na adres e-mail: martyna.wilk@wcrs.pl