Cyberbezpieczeństwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

baner cyberbezpieczenstwo

Projekt polegał na stworzeniu scenariuszy czterech uniwersalnych warsztatów z bezpieczeństwa w internecie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W projekcie poprzez cyberbezpieczeństwo rozumie się:

1) zachowanie prywatności,
2) radzenie sobie z dezinformacją,
3) higienę korzystania z nowych technologii,
4) radzenie sobie z mową nienawiści.

Te cztery zagadnienia stanowią jednocześnie tematykę warsztatów.

Warsztaty zostały pilotażowo przeprowadzone na grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną (większość uczestników warsztatów stanowiły osoby z Zespołem Downa). Następnie scenariusze i przebieg warsztatów zostały poddane ewaluacji. Celem projektu jest upowszechnienie scenariuszy w Polsce tak, aby każda osoba pracująca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną mogła samodzielnie przekazywać swoim podopiecznym podstawową wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co ważne, zespół projektowy powołany do realizacji tego projektu, składał się m.in. ze specjalisty IT oraz z terapeuty zajęciowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Myślisz o współpracy z nami? Napisz na adres e-mail: martyna.wilk@wcrs.pl