Formularz zgłoszeniowy

Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. dotyczące mnie i mojego dziecka dane osobowe zawarte
  2. w dobrowolnie złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  3. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
  4. dane moje i mojego dziecka, w tym wizerunek mojego dziecka będą przetwarzane w celu realizacji akcji „WROśnij we WROcław”
  5. dane mojego dziecka tj. wizerunek zostaną udostępnione innym podmiotom, na stronie http://wcrs.wroclaw.pl/wrosnij oraz na profilach portali społecznościowych WCRS, w celu realizacji akcji „WROśnij we WROcław”,
  6. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w akcji „WROśnij we WROcław”,
  7. mam prawo dostępu do treści danych moich i mojego dziecka oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  8. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.
0
wolnych drzew