Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty Stereotypy-Uprzedzenia-Dyskryminacja

Jak umysł porządkuje świat? Czym są stereotypy i uprzedzenia? Czy można żyć bez stereotypów? Jak sobie radzić z dyskryminacją? Gdzie kończy się tolerancja?

„Umysł jest jak spadochron: nie działa jeśli nie jest otwarty." - słowa Franka Zappy uczyniliśmy naszą myślą przewodnią. Naszym celem jest otwieranie umysłu na wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

Spotkania różnych kultur, środowisk i perspektyw rodzą ogromne wyzwania. Warsztaty są zaproszeniem do doświadczenia i pogłębienia wiedzy z zakresu dialogu międzykulturowego. Wykonując proste ćwiczenia w grupie uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie odkryć jakimi stereotypami i uprzedzeniami posługują się na co dzień oraz jak można je przekraczać i przeciwdziałać dyskryminacji. Metody pracy warsztatowej zachęcają do osobistej refleksji oraz umożliwiają praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności.
 
Korzyści z uczestnictwa:
  • poszerzenie horyzontów i pogłębianie wiedzy,
  • podniesienie własnych kompetencji międzykulturowych,
  • poznanie sposobów radzenia sobie z konfliktami,
  • uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie reagowania na dyskryminację,
  • rozwijanie własnego warsztatu pedagogicznego.

Najbliższe terminy:
7.06.2018 r. w godz. 16:00-19:00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, sala 210 (II piętro). 
Udział w warsztacie jest bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków Gminy Wrocław. Ilość miejsc ograniczona. 
W przypadku nieobecności prosimy o informację zwrotną, aby umożliwić udział chętnym osobom z listy rezerwowej.

Prowadzący: 
Aneta Osuch - absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Aktualnie studiuje psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej, antydyskryminacyjnej
i odpowiedzialnej konsumpcji. Współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako koordynatorka projektów edukacyjnych, a także edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą, studentami, nauczycielami oraz seniorami z zakresu edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz praw człowieka i zwierząt. 

Arkadiusz Wierzba - z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). Współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator EkoCentrum przy projektach związanych m.in. z problematyką zmian klimatu, globalnych zależności, edukacji antydyskryminacyjnej, odpowiedzialnej konsumpcji oraz praw człowieka i zwierząt. Ponadto współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy etc.) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej, Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych, Szkołę Strażników Klimatu oraz liczne kursy i warsztaty przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego.

TerminPozostałe miejsca
07/06/2018 16:00-19:000
Graficzne pułapki CAPTCHA