Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 we Wrocławiu, ul. Parkowa 27, kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) w wieku od 6 do 25 lat.