Hotel Service 24

Hotel Service 24 jest firmą specjalizującą się w kompleksowej i profesjonalnej organizacji turystyki biznesowej. Celem naszej działalności jest zapewnianie naszym klientom jakościowych rozwiązań w sferze rezerwacji hoteli oraz dostarczaniem usług konferencyjnych i gastronomicznych. Osobną ofertę kierujemy do samych hoteli, proponując zróżnicowane usługi doradcze i szkoleniowe.

Dualizm naszej oferty umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów i zapewnia korzyści dla wszystkich stron. Ogniwo relacji łączących nas z klientami i hotelami symbolizują nakładające się pierścienie w naszym logo.

Zespół HS 24 tworzą osoby z wieloletnim, sprzedażowym, analitycznym i operacyjnym, doświadczeniem w branży hotelarskiej i konferencyjnej. Dzięki zdobytej wiedzy oraz znajomości rynku oferujemy i gwarantujemy najwyższej jakości usługi, indywidualne podejście, kompleksowe realizacje, inspirujące rozwiązania oraz profesjonalną opiekę.

Misją firmy HS 24 jest rozwój turystyki biznesowej w Polsce poprzez zapewnienie klientom jakościowych usług biznesowych wykorzystujących bazę hotelową oraz wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla bazy hotelowej i konferencyjnej.