Fundacja Sportowo-Edukacyjna "Infinity"

Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej, na każdym etapie rozwoju człowieka. Głównym zadaniem fundacji jest tworzenie materialnych i finansowych przesłanek dla rozwoju kultury fizycznej, aktywnego uprawiania sportów, w szczególności karate tradycyjnego, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jako szerzenia idei samodyscypliny, wyrównywania szans edukacyjnych i zdrowotnych. Poprzez dostęp do oświaty, wydarzeń artystyczno-sportowych promujących zdrowy tryb życia, fundacja jednocześnie kształtuje świadomość dzieci i młodzieży pod względem realizacji zasad harmonijnego i ekologicznego istnienia w społeczeństwie.