Formularz zgłoszeniowy – INDYWIDUALNY – do V edycji konkursu Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

Jury konkursu dokona wyboru na podstawie analizy kart zgłoszeniowych zgodnie w kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu. Decyzja o przebiegu drugiego etapu konkursu w formie rozmów z kandydatami zależeć będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Regulamin Konkursu Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

Klauzula Informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA – do wydruku

Wypełnia osoba nominująca. Brane będą pod uwagę jedynie działania zrealizowane w roku 2021. Prosimy o konkretny i rzeczowy opis, z przykładami, na ok 1 stronę A4, tj 2500 znaków ze spacjami.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Proszę dodać skan oświadczenia podpisanego przez kandydata. Dopuszczone pliki: .png, .gif, .jpg, .pdf, Maksymalna wielkość pliku: 2Mb.
Skip to content