Formularz zgłoszeniowy

Dzień Sportu 2019 - VIII Olimpiada Asy Zdrowia

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy Państwa szkoły do uczestnictwa w Dniu Sportu - VIII Olimpiadzie Asy Zdrowia. Zawody sportowe oraz konkurencja taneczna przeznaczona jest dla uczniów 6,7,8 szkół podstawowych. Zgłoszenie do uczestnictwa uczniów szkoły nastąpi po wypełnieniu poniższego formularza. Do każdej wybranej dyscypliny należy zgłosić inną drużynę. Sczegóły określa Regulamin

Liczba zgłoszonych zawodników musi być zgodna z poniżej przedstawionymi wymaganiami:

Tabela nr 1.

Lp.

Dyscyplina

Liczba zawodników

w drużynie

Maksymalna liczba drużyn

1

STREET SOCCER

5 (w tym dwóch rezerwowych)

16

2

KOSZYKÓWKA

6 (w tym dwóch rezerwowych)

8

3

PRZECIĄGANIE LINY

8 (w tym dwóch rezerwowych)

16

4

UNIHOKEJ

8 (w tym trzech rezerwowych)

16

5

BULE

6 (w tym dwóch rezerwowych)

16

6

ERGOWIOSŁA

6 (w tym 3 rezerwowych)

16

7

TANIEC

od 3 do 10

12

Warunkiem koniecznym, na etapie eliminacji (dyscyplin od 1 - 6 tabela nr 1), jest obecność w składzie drużyny co najmniej jednej uczennicy. Istnieje możliwość zgłoszenia większej ilości dziewcząt dla poszczególnych reprezentacji. Warunek ten nie dotyczy dyscypliny: taniec

W pytaniu dotyczącym liczby kibiców, należy wpisać liczbę uczniów, którzy wezmą udział w Dniu Sportu w charakterze kibiców. Maksymalna liczba kibiców z danej szkoły to 25 uczniów.

Zapraszamy!

TerminPozostałe miejsca
14/06/2019 09:00-14:00bez limitu
Graficzne pułapki CAPTCHA