Otwarta Scena - stepowanie Darka Dudzika i zespół Puls

Termin: 
28.08.2015 (piątek), 19.00