Warsztaty w Centrum Aktywności Sportowej i Społecznej "Skałka"

Termin: 
03.08.2015 (poniedziałek), 13.00
04.08.2015 (wtorek), 17.00
05.08.2015 (środa), 17.00
07.08.2015 (piątek), 13.00